Tvoríme novú víziu Európy, preto buď

Jeden z nás

Prehrať video

AJ TY SI jeden z nás?

O nás

One Of Us je občianske hnutie, ktoré chce pozitívne ovplyvniť budúcnosť Európy tým, že:

Publikácia

01

Stanoví bázu základných princípov, ktoré budú tvoriť spoločný politický rámec pre ďalšiu činnosť.

Bude rokovať so

02

Bude rokovať so všetkými politickými subjektmi v jednotlivých členských krajinách.

Hlasovanie

03

Vydá odporúčania, ako hlasovať vo voľbách politickým organizáciám v krajinách, ktoré podpísali Chartu.

Stane sa politickou „meta – značkou“ s ambíciou zjednotiť všetky sily, ktoré chcú pracovať pre spoločné dobro a pomôcť im zvíťaziť.