O nás

ONE OF US je európska federácia ochrana ľudského života a ľudskej dôstojnosti každého jedinca ľudského druhu.

Naša federácia ako impozantný kolektív združuje odborníkov, najmä v oblasti medicíny a práva, spolu s viac ako 50 členskými združeniami, ktorých cieľom je posilniť postavenie občanov v oblasti ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť.

Naše poslanie

Naše poslanie vychádza z bezpodmienečného uznania prirodzenej ľudskej dôstojnosti, ktorá je podľa nás základom slobody a ľudských práv. Sme odhodlaní neúnavne podporovať a chrániť túto dôstojnosť prostredníctvom propagácie, kultúrnych iniciatív a šírenia vedeckých poznatkov.

Prispievame k ochrane európskej civilizácie tým, že potvrdzujeme humanistické hodnoty jej zakladateľov 
Pridajte sa k nám v našom poslaní podporovať a chrániť najzákladnejšie ľudské právo: právo na život!

Veľmi si ceníme, ak nás podporíte svojím finančným príspevkom.

Podpíšte našu výzvu a buďte informovaní o našich aktivitách!

Naša história

Federácia ONE OF US vznikla na základe európskej občianskej iniciatívy ONE OF US.

Táto iniciatíva sa začala v máji 2012 s cieľom vyzvať Komisiu, aby zastavila financovanie programov EÚ, ktoré vedú k ničeniu ľudských embryí (programy výskumu ľudských embryí a potratové programy v rozvojových krajinách financované EÚ).

Občianska iniciatíva

01

JEDEN Z NÁS zozbieral viac ako 1,7 milióna podpisov, označujúc ju za najvýznamnejšiu a najúspešnejšiu Európska občianska iniciatíva v histórii EÚ.

Federácia

02

V roku 2014, sme položili základy pre JEDEN Z NÁS Federácia s mimovládnymi organizáciami zo všetkých
po celej Európe.

Prenášanie príčiny

03

Federácia pokračuje niesť príčinu miliónov občanov ktorí podporili európsku občiansku iniciatívu ONE OF US.