Over ons

ONE OF US is een Europese federatie het beschermen van menselijk leven en menselijke waardigheid van elk individu van de menselijke soort.

Als een formidabel collectief brengt onze federatie experts samen, met name op het gebied van geneeskunde en recht, samen met meer dan 50 aangesloten verenigingen die zich inzetten om burgers te betrekken bij de bescherming van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.

Onze missie

Onze missie is geworteld in de onvoorwaardelijke erkenning van de inherente menselijke waardigheid, die volgens ons het fundament is van vrijheid en mensenrechten. We zijn toegewijd aan het onvermoeibaar bevorderen en beschermen van deze waardigheid door middel van belangenbehartiging, culturele initiatieven en de verspreiding van wetenschappelijke kennis.

Wij dragen bij aan het behoud van de Europese beschaving door de humanistische waarden van haar stichters te herbevestigen 
Doe mee aan onze missie om het meest fundamentele mensenrecht te handhaven en te beschermen: het recht op leven!

Steun ons doel met je financiële bijdrage en we stellen het zeer op prijs.

Teken onze oproep en blijf op de hoogte van onze acties!

Onze geschiedenis

De ONE OF US Federatie werd opgericht in het kielzog van het ONE OF US Europees burgerinitiatief.

Deze werd in mei 2012 gelanceerd om de Commissie op te roepen de EU-financiering van programma's die leiden tot de vernietiging van menselijke embryo's (door de EU gefinancierde programma's voor onderzoek naar menselijke embryo's en abortusprogramma's in ontwikkelingslanden) stop te zetten.

Burgerinitiatief

01

EEN VAN ONS verzameld meer dan 1,7 miljoen handtekeningen, het markeren als de meest significante en succesvolle Europees burgerinitiatief in de geschiedenis van de EU.

Federatie

02

In 2014, hebben we de basis gelegd voor de EEN VAN ONS Federatie met NGO's uit alle
in heel Europa.

De oorzaak dragen

03

De Federatie gaat verder om de zaak van miljoenen burgers die het EEN VAN ONS Europese burgerinitiatief hebben gesteund.