INTERNATIONAL CONVENTION ONE OF US CULTURAL PLATFORM FOR A EUROPE FAITHFUL TO HUMAN DIGNITY

The European Federation “One of Us” presented last February in Paris the Cultural Platform One of Us, which seeks to involve at an European level intellectuals, philosophers, historians, scientists, bioethicists, lawyers … as well as professional multipliers. [modula id=”24893″] Today, the principles that make up the foundations and roots of Europe are increasingly denied and…

March For life Bratislava , Slovakia, September 22nd 2019

More information Tento týždeň sme spustili sprievodnú komunikačnú kampaň k Národnému pochodu za život so sloganom „Láskou proti diskriminácii najmenších“. Slogan dopĺňa vizuál dieťaťa vo vnútromaternicovom vývine so zdvihnutou rukou a gestom víťazstva. Kampaňou chceme zdôrazniť, že nenarodené deti sú ľudia, rovnako ako my. Preto im chceme dopriať rovnaké právo aké máme my – právo…